Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Art director at A.n.a.s.a.active.studio
Your friend booranikaterina@yahoo.com says:
"A..."PIECE OF VIEW"....OF: MY PERSONAL JOURNEY, THROUGH j o u r n e y of Performing Arts IN THEATER,
FROM 1999 TO 2012.
(thank u for your time)@".

https://apps.facebook.com/tripwow/ta-03a7-61a2-a7c0?fg=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου